menu

Odin company biedt een revolutionaire psychometrische assessmenttool: het Odin Development Compass (ODC). De ODC is een uniek meetinstrument dat zelfinzicht geeft en succesvol maakt. De succesfactor berust op het unieke karakter van de ODC, die het mogelijk maakt om onbewuste drijfveren in beeld te brengen. Daarmee is de ODC de enige assessmenttool die de natuurlijke kracht van iemand gefundeerd aantoont. De ODC-meting geeft mensen zeer specifieke handvatten om succesvolle authenticiteit te ontwikkelen in werk en privé. HR-managers, adviseurs en coaches kunnen met behulp van de ODC-meting direct steekhoudend en doelgericht handelen. Odin company levert speciaal ontwikkelde varianten voor diverse markten. Aan de basis van de ODC ligt het gedachtengoed van de analytische psychologie van Carl Gustav Jung. De ODC-meting is gebaseerd op langjarig onderzoek, ontwikkeling en validatie door Odin company. De betrouwbaarheid van de ODC is volgens gangbare maatstaven 84%.